Trang chủ Danh Mục Thuốc Phòng Chống Mối Công Trình

Tin tức

Danh Mục Thuốc Phòng Chống Mối Công Trình

17/08/2020 Lượt xem: 710
 
 

DANH MỤC THUỐC PHÒNG CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH

   

STT TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ CÔNG NĂNG

01

Map Sedan 48EC Monte Chemicals -  Singapore

Diệt mọt gỗ

Phòng mối mọt cho vật liệu tre, nứa, song, mây, gỗ

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

02 Agenda - 25EC Bayer CHLB Đức

Diệt mối

Phòng mối mọt cho vật liệu tre, nứa, song, mây, gỗ

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

03 Lenfost - 50 EC Hockley - Anh Quốc

Diệt mối

Phòng mối mọt cho vật liệu tre, nứa, song, mây, gỗ

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

04 MyThic 240SC Bayer CHLB Đức

Diệt mối

Phòng mối mọt cho vật liệu tre, nứa, song, mây, gỗ

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

05 Termize 200SC Malaysia

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

06 Map Poxer 30EC Map paciffic Singapore

Diệt mối

Phòng mối mọt cho vật liệu tre, nứa, song, mây, gỗ

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

07 Terdomi 25EC Malaysia

Diệt mối

Phòng mối mọt cho vật liệu tre, nứa, song, mây, gỗ

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

08 Landguard 40EC Malaysia

Diệt mối

Phòng mối mọt cho vật liệu tre, nứa, song, mây, gỗ

Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

Phòng chống mối công trình đã xây dựng

09 PMS 100 DP Việt Nam Phòng chống mối công trình đang xây dựng ( mặt nền, hào, vách tường)

 

Các bài viết khác

facebook
Zalo