Trang chủ PHÒNG CHỐNG MỐI CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

Hình ảnh

Xterm Hoạt Động Như Thế Nào?
Xterm bao gồm Hệ Thống Trên Mặt Đất và Hệ Thống Dưới Mặt Đất có hiệu quả hấp dẫn mối cao.
Xterm sử dụng hoạt chất điều hòa sinh trưởng (ức chế quá trình lột xác của côn trùng) để diệt hoàn toàn tổ mối. Mối bị hấp dẫn bởi các viên nén Xterm mặc dù có nguồn thức ăn phong phú khác ở môi trường xung quanh. Hoạt chất điều hòa sinh trưởng côn trùng có cơ chế tác động chậm, do đó hoạt chất được lan truyền cho toàn bộ cá thể trong tổ.

facebook
Zalo