THUỐC DIỆT MUỖI

logo
icon-hotline

Hotline dich vụ
0932 881 678

icon-hotline2

Hotline bán hàng
0972 201 934

Giao hàng toàn quốc
Nhận hàng 24/7

THUỐC DIỆT MUỖI

Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC 100ml"

80.000đ

✔ Quy cách: Chai 100ml 

✔ Xuất xứ: Hợp Trí

✔ Phân loại: Mùi dịu, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permerthin 50%

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

Ra ngoài từ 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-30ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC 100ml"

80.000đ

Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC 1000ml"

600.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Hợp Trí

✔ Phân loại: Mùi dịu, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permerthin 50%

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

Ra ngoài từ 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-30ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC 1000ml"

600.000đ

Thuốc diệt muỗi Perme UK 50EC 1000ml"

920.000đ

✔ Quy cách: Chai 1 lít

✔ Xuất xứ: ALDERELM LIMITED - Vương Quốc Anh

✔ Phân loại: Mùi dịu, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permerthin 50%, Dung môi và chất nhũ hóa 50%

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

Ra ngoài từ 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-30ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Perme UK 50EC 1000ml"

920.000đ

Thuốc diệt muỗi Per Green 50EC 1000ml"

550.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Agro Green

✔ Phân loại: Mùi dịu, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permerthin 50% w/v

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

Ra ngoài từ 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-25ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Per Green 50EC 1000ml"

550.000đ

Thuốc diệt muỗi Per Green 50EC 100ml"

75.000đ

✔ Quy cách: Chai 100ml

✔ Xuất xứ: Agro Green

✔ Phân loại: Mùi dịu,dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permethrin 50% w/v

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

Ra ngoài 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-30ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Per Green 50EC 100ml"

75.000đ

Thuốc diệt muỗi Map Permethrin 50EC 100ml"

95.000đ

✔ Quy cách: Chai 100ml 

✔ Xuất xứ: Hockley Anh Quốc, Mappacific

✔ Phân loại: Mùi dịu, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permethrin 500g/l

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

✔ Ra ngoài 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi, côn trùng

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-25ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai.

Thuốc diệt muỗi Map Permethrin 50EC 100ml"

95.000đ

Thuốc diệt muỗi Map Permethrin 50EC 1000ml"

720.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Hockley Anh Quốc, Mappacific

✔ Phân loại: Mùi dịu, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permethrin 500g/l

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

Ra ngoài 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-25ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Map Permethrin 50EC 1000ml"

720.000đ

Thuốc diệt muỗi và côn trùng Icon 2.5CS 1000ml"

600.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Syngenta Thụy Sỹ

✔ Phân loại: Không mùi, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Lambda - Cyhalothrin 25g/l

Ra ngoài từ 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗi, gián, kiến

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 20-25ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi và côn trùng Icon 2.5CS 1000ml"

600.000đ

Thuốc diệt muỗi Ginger 10SC 1000ml"

530.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Navichem JSC

✔ Phân loại: Không mùi

✔ Hoạt chất: Lambda - Cyhalothrin 10%, Chất phụ gia 90%

Ra ngoài từ 1-2 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc tri: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 7ml-13ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Ginger 10SC 1000ml"

530.000đ

Thuốc diệt muỗi Deltox 10SC 1000ml"

350.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Vipesco Việt Nam

✔ Phân loại: Có mùi, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Deltamethrin 1%, Phụ gia vừa đủ 100%

Phun xong khoảng 2-4 tiếng hết mùi

Ra ngoài từ 2-4 tiếng sau khi xử lý

✔ Đặc trị: Muỗ i

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 25-30ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

 

Thuốc diệt muỗi Deltox 10SC 1000ml"

350.000đ

Thuốc diệt muỗi và côn trùng Cypra Plus 25EC 1000ml"

450.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Heranba Industries Ltd (Ấn Độ)

✔ Phân loại: Dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Cypermethrin 250g/l + (PBO) Phụ gia đặc biệt

Phun xong khoảng 1-2 tiếng hết mùi

Ra ngoài từ 1-2 tiếng sau khi xử lý 

✔ Đặc trị: Muỗi và các loại côn trùng khác

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 10-20ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi và côn trùng Cypra Plus 25EC 1000ml"

450.000đ

Thuốc diệt muỗi Cyp USA 100EC 1000ml (chai PET)"

250.000đ

✔ Quy cách: Chai PET 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Ado VN

✔ Phân loại: Mùi dịu, dang lỏng

✔ Hoạt chất: Cypermethrin 100g/l

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ nagfy sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 10-25ml/1 lít nước haowjc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Cyp USA 100EC 1000ml (chai PET)"

250.000đ

Thuốc diệt muỗi Cyp USA 100EC 1000ml (chai nhôm)"

300.000đ

✔ Quy cách: Chai nhôm 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Ado VN

✔ Phân loại: Mùi dịu, dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Cypermethrin 100g/l

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 10-25ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Cyp USA 100EC 1000ml (chai nhôm)"

300.000đ

Thuốc diệt muỗi Boxer Permethrin 50EC 1000ml"

500.000đ

✔ Quy cách: Chai 1000ml (1 lít)

✔ Xuất xứ: Dona Pacific Việt Nam

✔ Phân loại: Dạng lòng

✔ Hoạt chất: Permethrin 50% w/v

✔ Đặc trị: Muỗ i

✔ HẠn sử dụng: 3 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 10-15ml/1 lít nước hoặc theo hướng dẫn trên chai

Thuốc diệt muỗi Boxer Permethrin 50EC 1000ml"

500.000đ

Thuốc diệt muỗi Boxer Permethrin 50EC 100ml"

55.000đ

✔ Quy cách: Chai 100ml 

✔ Xuất xứ: Dona Pacific Việt Nam

✔ Phân loại: Dạng lỏng

✔ Hoạt chất: Permethrin 50% w/v

✔ Đặc trị: Muỗi

✔ Hạn sử dụng: 3 năm (kể từ ngày sản xuất)

✔ Hướng dẫn sử dụng: Pha 10-15ml/1 lít nước

Thuốc diệt muỗi Boxer Permethrin 50EC 100ml"

55.000đ

0
Zalo